27 มิถุนายน 2562 แม่หอบ..สัตว์ดึกดำบรรพ์

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1600683

แม่หอบ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Thalassina เป็นสัตว์น้ำประเภทไม่มีกระดูกสันหลัง จำพวกครัสเตเชียนชนิดหนึ่ง จัดเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ดำรงเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน ถือกำเนิดมาตั้งแต่ยุคไมโอซีนยาวนานถึง 16 ล้านปี มีรูปร่างคล้ายกุ้งผสมกับปู ขาคู่แรกขนาดใหญ่คล้ายก้ามปู ใช้เดิน ขุดรูและขนดินออกมากองคล้ายจอมปลวก หัวเหมือนกุ้ง มีขนาดใหญ่ ลำตัวสีแดงเข้มเป็นปล้องๆคล้ายกั้ง ท้องขนาดเล็กยาวเรียวไม่มีแพนหาง ลักษณะคล้ายแมงป่อง ยาว 20-30 ซม. (7.9-12 นิ้ว) อาศัยโดยการขุดรูอยู่ตามพื้นป่าชายเลน สามารถอยู่บนบกได้เป็นเวลานานกว่าครัสตาเซียนจำพวกอื่นๆ กินอาหารพวกอินทรียสาร ในประเทศไทยพบเฉพาะป่าชายเลน ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ในต่างประเทศพบได้ที่ประเทศอินเดีย, ศรีลังกา, เวียดนาม, หมู่เกาะริวกิวของประเทศญี่ปุ่น จนถึงชายฝั่งทะเลประเทศปาปัวนิวกินี, ออสเตรเลีย รวมถึงฟิจิ และซามัว สำหรับชื่อภาษาไทย “แม่หอบ” มาจากความเชื่อของคนในอดีต ที่นำตัวแม่หอบมาเผาไฟและนำเนื้อไปให้คนป่วยโรคหืดหอบรับประทาน สามารถทุเลาและหายจากการเป็นโรคหืดหอบ ปัจจุบันสถานะของแม่หอบหมิ่นเหม่ต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มลพิษ ขยะทะลักเข้าสู่ป่าชายเลน เพราะ เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างบอบบางและตายง่าย.